Unbox: Twinkle Dolly Sailor Moon Part.3

ออกมาเป็นชุดที่ 3 แล้ว สำหรับ Twinkle Dolly Sailor Moon อย่างที่รู้กัน สั่งของที่เป็นของเล่นแถมลูกอม (Candy Toy) ของบันได แบบนี้ ถ้าในกล่องใหญ่ระบุไว้ว่ามี 10 กล่องเล็ก ต่อ 1 กล่องใหญ่ จะมีของเล่นตัวที่หายาก หรือตัวที่คิดว่าพิเศษ อยู่ 1 ตัว เท่านั้นใน 1 กล่องใหญ่ ครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็น Sailor Pluto ที่เป็นตัวหายาก คราวนี้ในเว็บนอกบอกว่าเป็นตัว Black Lady แต่ที่เปิดกล่องมาได้ Black Lady มาตั้ง 2 ตัว กลับเป็น เซเลอร์มูนน้อย กับ ลูน่า ที่มีอย่างละ 1 ตัว สงสัยคราวนี้บันไดจัดให้แบบสุ่มคละกันมา แล้วแต่ดวง

2015-12-01 09.57.45 2-024 Continue reading

Advertisements