Harry Potter The Artifact Vault – Book Preview

Harry Potter The Artifact Vault

  • Author: Jody Revenson
  • Publisher: Harper Design
  • Publication: 14/06/2016
  • Page Count: 208 Pages
  • Dimensions: 9.25 x 11.2 x 0.9 inches / Hardcover
  • Language: English
  • ISBN: 9780062474216
  • Price: $45.00 / 1,733.00 บาท (AsiaBook)

เนื้อหาภายในเล่ม

เจอกันอีกครั้งสำหรับหนังสือเบื้องหลัง Harry Potter เล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 แล้ว(มั้ง) ในชุดหนังสือเบื้องหลังที่แยกออกเป็นเล่มย่อยๆ ที่ออกมาก็มี Harry Potter The Character Vault,  Harry Potter The Creature VaultHarry Potter Magical Places from the Films มีเล่มอื่นๆ ที่ไม่รู้อยู่ในชุดนี้รึเปล่าอีกเล่มนึง คือ Harry Potter Film Wizardry From the Creative Team Behind the Celebrated Movie Series และเล่มดั้งเดิมที่เป็นคัมภีร์ของหนังสือเบื้องหลังก็คือเล่มนี้ Harry Potter Page to Screen – The Complete Filmmaking Journey ที่เพิ่งจะพรีวิวไป แต่จะยังไงก็ตามจะมีมาอีกกี่เล่มก็ต้องเก็บไว้เป็นคอเล็คชั่นให้ได้ ไหนๆ ก็ซื้อมาซะหลายเล่มแล้ว

ในเล่มนี้เป็นเล่มเฉพาะของสิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งของ อุปกรณ์ภายในภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ซึ่งก็เหมือนกับเล่มก่อนหน้าที่จะแบ่งเนื้อหาเป็นบทๆ แต่ละบทก็จะแยกตามซีน หรือตามเหตุการณ์ในสถานที่นั้นๆ แต่ในเล่มนี้จะเน้นไปทางรูปภาพซะ 70% อีก 30% เป็นเนื้อหาประกอบ มีพวกรูปของอุปกรณ์ที่เราไม่เคยสังเกตด้วยว่าเป็นอย่างไรในภาพยนตร์ ยกตัวอย่างก็ จดหมายจากฮอกวอตส์ที่มาถึงแฮรี่ในภาคแรก ตารางเรียนของเฮอร์ไมโอนี่ ไม้เท้าแบบตางๆ ป้ายติดขวดยา อะไรแบบนี้

อุปกรณ์หลายๆ อย่างมีการอธิบายแนวคิด และขั้นตอนการทำขึ้นแบบคร่าวๆ ถึงละเอียดมากเอาไว้ด้วย แนะนำให้อ่านในบทของ The Marauder’s Map หรือ แผนที่ตัวกวน อ่านไปเพลินๆ แปลออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็สนุกดี

ถ้าถามว่าเล่มนี้ต่างจากเล่มคัมภีร์อย่างไร ในเมื่อเล่มนั้นรวมข้อมูลทั้งหมดเอาไว้แล้ว ก็อยากจะบอกว่ามันมีภาพและบทความบางอย่างที่ไม่มีในเล่มคัมภีร์ด้วยนะ แต่อย่าลืมนะว่าเล่มคัมภีร์นั้นตีพิมพ์ออกมาตั้งแต่ปี 2011 แล้ว เล่มนี้เพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อเดือน มิถุนายน 2016 นี้เอง เลยเป็นเหมือนการขยายความออกมาอีกให้ละเอียดขึ้น ภาพมีหลากหลายมากขึ้น ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองดูในคลิปพรีวิวด้านล่างก่อนตัดสินใจแล้วกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s