UAG Samsung Galaxy Note 7

UAG Samsung Galaxy Note 7

ส่งสี ICE มา มีกล่องบุบเล็กน้อย แต่ไม่โทษใครเพราะต้นทางส่งแบบใส่ซองกันกระแทกห่อใหญ่มา ก็สมควรที่จะบุบอยู่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s