เครื่องราคาพิเศษจาก S-eStore

เครื่องราคาพิเศษจาก S-eStore

ในใบเสร็จแสดงรายการเครื่อง และหูฟังที่แถมฟรี ระบุ S/N ของหูฟังมาพร้อม มีของแต่ยังไม่ส่งสินะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s