Blog: วันที่ 17 มีนาคม 2560 เปรียบเทียบการส่งพัสดุไปรษณีย์ และ ระยะเวลาการส่งจากญี่ปุ่น

สั่งของจากเว็บ AmiAmi จากญี่ปุ่นมาคราวนี้ ลองเลือกการจัดส่งเป็นแบบ Air Small Packet ดู เพราะปกติจะเลือกแบบ EMS ซึ่งใชเวลาตั้งแต่ส่งจากญี่ปุ่นถึงบ้านประมาณ 7 วัน พอดี เลยอยากรู้ว่าส่งทางเครื่องบิน รูปแบบอื่นๆ จะถึงเร็วเหมือนกันรึเปล่า

มาสรุปผลระยะเวลาการจัดส่ง ด้านล่าง

  1. วันที่ 10 มีนาคม 2560 ทำการจ่ายเงิน
  2. วันที่ 11 มีนาคม 2560 ทางญี่ปุ่นดำเนินการส่งพัสดุ หมายเลขขึ้นระบบแล้ว
  3. วันที่ 12 มีนาคม 2560 พัสดุเดินทางออกจากศูนย์ที่ญี่ปุ่นแล้ว
  4. วันที่ 14 มีนาคม 2560 พัสดุเข้าระบบที่ศูนย์ไปรษณีย์รังสิตเรียบร้อย
  5. วันที่ 16 มีนาคม 2560 พัสดุมาถึงที่ศูนย์ไปรษณีย์โคราช
  6. วันที่ 17 มีนาคม 2560 พัสดุนำจ่ายถึงที่บ้าน

สรุปแล้วว่าใช้เวลาครบ 7 วันพอดิบพอดีเลย ไม่ต่างจากการส่งแบบ EMS ใช้เวลาเรียกว่าเท่ากันเลยก็ได้ แต่ราคาก็ถูกกว่าแบบ EMS ประมาณ 100 กว่าบาท ส่วนอื่นๆ คงจะต่างกันตรงการแทร็กกิ้งดูสถานะ กับเรื่องการประกันศูนย์หายละมั้ง ก็โอเคสำหรับส่งแบบ Air Small Packet เร็วและส่งถึงบ้านชอบตรงนี้ EMS ต้องเอาใบรับพัสดุไปรับที่ไปรษณีย์ตลอด(คงจะรู้ว่าทำไมถึงต้องไปรับเองนะครับ)

ราคาที่ต่างกันรอบนี้ : EMS 1,540 JPY, Air Small Packet 1,080 JPY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s