วันก่อนวันงานร้านค้าตั้งพร้อมขายเรียบร้อยแล้ว

วันก่อนวันงานร้านค้าตั้งพร้อมขายเรียบร้อยแล้ว

ออกมาจากส่วนหน้าศาลากลาง แม่ค้าพ่อค้าเก็บของหนีฝนกลับกันเกือบหมดแล้ว เราก็ถึงเวลากับบ้างแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s