About: เกี่ยวกับบล็อก

เริ่มแรกตั้งใจเขียนบล็อกคู่กับร้านขายของที่เปิดเอาไว้นานแล้วซึ่งก็คือร้าน MSFS Shop เป็นการเขียนบล็อกที่อธิบายถึงสินค้าที่เอามาขายในร้าน แต่พักหลังๆ นี้ต้องหยุดการขายของไปสักพักเนื่องจากมีเหตุผลด้านงานที่ทำประจำ

ตอนนี้เลยมีแต่บล็อกที่เขียนเกี่ยวกับของกิน ที่ซื้อมาลองกินซะมากกว่า เพราะของกินคือสิ่งสำคัญนั่นเอง.


  • บล็อกนี้เป็นบล็อกส่วนตัว
  • บล็อกนี้ส่วนมากเป็นเรื่องอาหาร
  • บล็อกนี้มีเรื่องของเล่นบ้าง
  • บล็อกนี้เป็นความชอบของผมเอง

แต่จริงๆ แล้วบล็อกนี้….สร้างขึ้นเพื่อเขียนสิ่งที่ผมสนใจ หรืออยากที่จะสนใจ ไม่ได้มีข้อมูล เนื้อหา สาระ อะไร แค่อยากเขียนออกมาเท่านั้นเอง… เพราะเมื่อเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาเป็นข้อความแล้วมันทำให้ผมมีความสุข.

ดังนั้นถ้าใครผ่านมา ได้มองผ่านๆ แล้วชอบ ผมก็ขอบคุณครับ ถ้าใครไม่ถูกใจผมแนะนำให้ผ่านไปนะครับ อย่าเก็บมาใส่ใจเลย


 

Contact: ช่องทางการติดต่อ

  • e-mail: msfsshop@gmail.com
  • Line id: msfsshop

Donate: ร่วมสนับสนุนบล็อก

Donate: MSFS Blog

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s